מרכזת טלפונים - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכזת טלפונים - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקצאת שטח להרחבת הדאר והמרכזת הטלפונים בשדרות.
ב. שינוי יעוד קרקע משטח עבור דרך לשטח עבור בנייני ציבור,
המסומן בתשריט בצבע חום מותחם בקו חום.
תכנית בשטח זה תהיה באישור הועדה המקומית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1896חלק8277, 81, 98
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/05/1980תאריך פרסום: 01/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2624. עמוד: 1530. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים13/03/1980
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1980
פרסום להפקדה ברשומות20/12/1979תאריך פרסום: 20/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2589. עמוד: 451. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים28/11/1979תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1979. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1979. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1979. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה29/10/1979
קבלת תכנית24/10/1979