מרמור מרים ויצחק - שימוש חורג

בקשה ועדה מקומית 146/ 28/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: מרמור מרים ויצחק - שימוש חורג
מספר: 146/ 28/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להארכת שימוש חורג קיים מסעדה על קרקע חקלאית ותוספת ממ"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןכפר ביאליק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11546חלק29
11559חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה10/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201000210/02/2010