מרשם

תוכנית 6/ 03/ 300

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרשם
מספר: 6/ 03/ 300
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמה ופיתוח ישוב קהילתי חדש ל- 305 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע חקלאי
קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע
קביעת הוראות בניה:
- קביעת צפיפות.
- קביעת מרווחי בניה.
- קביעת גובה הבניינים.
- הנחיות בינוי ועיצוב
- קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל לתשתיות ושירותים
כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו.
- קביעת השלבים והתניות לביצוע.
- קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש

תיאור המיקום:
ישוב: מירשם
במזרח לכיש מערבית לכביש ראשי מתוכנן 358, דרומית למושב שקף באזור שיפוט מועצה אזורית לכיש

קואורדינטה X (דרום צפון) - 599576-597472
קואורדינטה Y (מערב מזרח) 193750-192034

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3124חלק1, 4, 11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/03/2009תאריך פרסום: 19/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5932. עמוד: 3010. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים20/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/01/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/01/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות12/05/2008
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3826. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/06/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית13/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/12/2006
קבלת תכנית21/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201201003/09/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200901021/09/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים100028/01/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800526/05/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800512/05/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800407/04/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200701031/12/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200700905/11/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200700808/10/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78331/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים32613/03/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200700228/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700212/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601325/12/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה