מרתף בקונטור המגרש

תוכנית נת/ מק/ 400/ 7/ 96/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרתף בקונטור המגרש
מספר: נת/ מק/ 400/ 7/ 96/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת קוי בנין צדדי ואחורי 0.00.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
מרתף בקונטור המגרש. נתניה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/1996תאריך פרסום: 01/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4462. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות18/06/1996תאריך פרסום: 18/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4419. שנה עברית: התשנו .