מרתפים וקומות מפולשות

תוכנית בי/ 403

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרתפים וקומות מפולשות
מספר: בי/ 403
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת השימושים המותרים במרתפים.
2. קביעת הוראות בניה למרתפים.
3. קביעת השטחים המותרים לבניה במרתפים.
4. קביעת השימושים המותרים בקומות המפולשות.
5. קביעת הוראות בניה בקומות המפולשות.
6. קביעת השטחים המותרים לבניה בקומות המפולשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת יםבת ים

תיאור המיקום:
התכנית תחול על מרחב תכנון של הועדה המקומית לתכנון ובניה בת-ים, למעט אזור עסקים ובידור (תכנית בי/ 400) ואזור שיכון ותיקים (תכנית בי/ 34/ ג)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבי/ 2/ אבת יםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1850. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2000תאריך פרסום: 19/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4921. עמוד: 4869. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים08/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/07/2000
החלטה בדיון בהפקדה26/06/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/06/2000
קבלת תכנית11/06/2000