משבצות חקלאיות צובה והסביבה

תוכנית משי/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: משבצות חקלאיות צובה והסביבה
מספר: משי/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצובה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29743חלק
29744חלק
29953חלק
29955חלק
29956חלק
29957חלק
29958חלק
29959כל הגוש
29960חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/04/1992תאריך פרסום: 09/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3993. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1991תאריך פרסום: 30/06/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3896. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים02/06/1991תאריך פרסום בעיתון: 02/06/1991. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/1991. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/1991. עיתון: עיתון יומי א.
קבלת תכנית06/12/1990