משבצות חקלאיות צרעה והסביבה

תוכנית משי/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: משבצות חקלאיות צרעה והסביבה
מספר: משי/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3856חלק
3857חלק
3858חלק
4524חלק
4526חלק
5040חלק
5048חלק
5068חלק
5069חלק
5070חלק
5071חלק
5072חלק
5073חלק
5075חלק
5076חלק
5077חלק
5144חלק
5184חלק
5185חלק
5186חלק
5187חלק
5188חלק
5189חלק
5190חלק
5191חלק
5192חלק
5193חלק
5194חלק
5195חלק
5196חלק
5197חלק
5198חלק
5199חלק
5200חלק
5201חלק
5202חלק
5203חלק
5204חלק
5205חלק
5206חלק
5207חלק
5208חלק
5209חלק
5210חלק
5211חלק
5212חלק
5213חלק
5214חלק
5215חלק
5216חלק
5217חלק
5218חלק
5219חלק
5220חלק
5221חלק
5222חלק
5223חלק
5224חלק
5225חלק
5226חלק
5227חלק
5228חלק
5229חלק
5230חלק
5231חלק
5232חלק
5233חלק
5234חלק
5235חלק
5236חלק
5237חלק
5238חלק
5239חלק
5240חלק
5241חלק
5242חלק
5243חלק
5244חלק
5245חלק
5246חלק
5247חלק
5248חלק
5249חלק
5250חלק
5251חלק
5252חלק
5253חלק
5254חלק
5255חלק
5256חלק
5257חלק
5258חלק
5259חלק
5260חלק
5261חלק
5262חלק
5263חלק
5264חלק
5265חלק
5266חלק
5267חלק
5268חלק
5269חלק
5270חלק
5271חלק
5272חלק
5273חלק
5274חלק
5275חלק
5276חלק
5277חלק
5278חלק
5279חלק
5280חלק
5281חלק
5282חלק
5283חלק
5284חלק
5285חלק
5286חלק
5287חלק
5288חלק
5289חלק
5290חלק
5291חלק
5292חלק
5293חלק
5294חלק
5295חלק
5296חלק
5297חלק
5298חלק
5299חלק
5300חלק
5301חלק
5302חלק
5303חלק
5304חלק
5305חלק
5306חלק
5307חלק
5308חלק
5309חלק
5310חלק
5311חלק
5312חלק
5313חלק
5314חלק
5315חלק
5316חלק
5317חלק
5318חלק
5319חלק
5320חלק
5321חלק
5322חלק
5323חלק
5324חלק
5325חלק
5326חלק
5327חלק
5328חלק
5329חלק
5330חלק
5331חלק
5332חלק
5333חלק
5334חלק
5335חלק
5336חלק
5337חלק
5338חלק
5339חלק
5340חלק
5341חלק
5342חלק
5343חלק
5344חלק
5345חלק
5346חלק
5347חלק
5348חלק
5349חלק
5350חלק
5351חלק
5352חלק
5353חלק
5354חלק
5355חלק
5356חלק
5357חלק
5358חלק
5359חלק
5360חלק
5361חלק
5362חלק
5363חלק
5364חלק
5365חלק
5366חלק
5367חלק
5368חלק
5369חלק
5370חלק
5371חלק
5372חלק
5373חלק
5374חלק
5375חלק
5376חלק
5377חלק
5378חלק
5379חלק
5380חלק
5381חלק
5382חלק
5383חלק
5384חלק
5385חלק
5386חלק
5387חלק
5388חלק
5389חלק
5390חלק
5391חלק
5392חלק
5393חלק
5394חלק
5395חלק
5396חלק
5397חלק
5398חלק
5399חלק
5400חלק
5401חלק
5402חלק
5403חלק
5404חלק
5405חלק
5406חלק
5407חלק
5408חלק
5409חלק
5410חלק
5411חלק
5412חלק
5413חלק
5414חלק
5415חלק
5416חלק
5417חלק
5418חלק
5419חלק
5420חלק
5421חלק
5422חלק
5423חלק
5424חלק
5425חלק
5426חלק
5427חלק
5428חלק
5429חלק
5430חלק
5431חלק
5432חלק
5433חלק
5434חלק
5435חלק
5436חלק
5437חלק
5438חלק
5439חלק
5440חלק
5441חלק
5442חלק
5443חלק
5444חלק
5445חלק
5446חלק
5447חלק
5448חלק
5449חלק
5450חלק
5451חלק
5452חלק
5453חלק
5454חלק
5455חלק
5456חלק
5457חלק
5458חלק
5459חלק
5460חלק
5461חלק
5462חלק
5463חלק
5464חלק
5465חלק
5466חלק
5467חלק
5468חלק
5469חלק
5470חלק
5471חלק
5472חלק
5473חלק
5474חלק
5475חלק
5476חלק
5477חלק
5478חלק
5479חלק
5480חלק
5481חלק
5482חלק
5483חלק
5484חלק
5485חלק
5486חלק
5487חלק
5488חלק
5489חלק
5490חלק
5491חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 16/12/1990. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/1990. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1990. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות06/05/1990תאריך פרסום: 06/05/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3762. עמוד: 2563. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית31/12/1989