משבצות חקלאיות קיבוץ צרעה והסביבה

תוכנית משי/ 3/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: משבצות חקלאיות קיבוץ צרעה והסביבה
מספר: משי/ 3/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4958חלק
5040חלק
5071חלק
5072חלק
5073חלק
5075חלק
5076חלק
5077חלק
5184חלק
5185חלק
5186חלק
5187חלק
5188כל הגוש
5189חלק
5190חלק
5191חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/09/2001תאריך פרסום: 17/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5019. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות18/01/2001תאריך פרסום: 18/01/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4953. שנה עברית: התשסא .
קבלת תכנית10/10/2000