משבצות חקלאיות - קיבוץ דורות

תוכנית 7/ 03/ 148/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משבצות חקלאיות - קיבוץ דורות
מספר: 7/ 03/ 148/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
משבצות חקלאיות - קיבוץ דורות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבדורות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2134חלק
2257חלק
2265חלק
2268חלק
2271חלק
2272חלק
2273חלק
2274חלק
2277חלק
2475חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1981תאריך פרסום: 27/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2740. עמוד: 2666. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים02/08/1981תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1981. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1981. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית15/06/1981
פרסום להפקדה ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. עמוד: 1264. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים12/01/1981תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1981. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1981. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1981.
החלטה בדיון בהפקדה27/10/1980
קבלת תכנית01/10/1980