משגב דב, הסדרת שטח תחום חצר מגורים בנחלות א' ל 3 דונם,שינוי קו בנין אחורי בנחל

תוכנית בר/ 104/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: משגב דב, הסדרת שטח תחום חצר מגורים בנחלות א' ל 3 דונם,שינוי קו בנין אחורי בנחל
מספר: בר/ 104/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת שטח תחום חצר מגורים בנחלות א' ל-3.0 דונם.
ב. שינוי קו בנין אחורי למגורים בנחלות מ-75 מ' לגבול וחצר מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמשגב דב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4663חלק9-11, 13-17, 27-31
4664חלק12-21, 23-25, 32-35, 37-40, 44, 46-51, 54
4665חלק1-5, 8, 13-19, 23-26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2003
קבלת תכנית08/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400113/01/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200301316/09/2003