משואות יצחק

תוכנית 6/ 03/ 143/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משואות יצחק
מספר: 6/ 03/ 143/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור התעשיה ע"י שינוי ביעודי קרקע, וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמשואות יצחק

תיאור המיקום:
ישוב: משואות יצחק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2906חלק2-4, 17, 25, 33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/1996תאריך פרסום: 15/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4381. עמוד: 1648. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/01/1996
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות13/07/1995תאריך פרסום: 13/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4319. עמוד: 4071. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים26/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 26/05/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה12/12/1994
קבלת תכנית05/07/1994