משוב עבדון

תוכנית ג/ 2265

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: משוב עבדון
מספר: ג/ 2265
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח פיתוח של המושב עבדון, קביעת אזורים ועתודות קרקע, דרכים, הוראות בנייה ופיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדון

תיאור המיקום:
ישוב: עבדון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18600חלק1
18601חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/1980תאריך פרסום: 28/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2608. עמוד: 1146. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/1979
פרסום להפקדה ברשומות17/06/1976תאריך פרסום: 17/06/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2228. עמוד: 2003. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה09/06/1975
קבלת תכנית05/05/1975