משטח מלאכה, שצ"פ ומחסנים לשטח בניני ציבור,ממלאכה לשצ"פ,ביטול דרכים

תוכנית בר/ 22/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: משטח מלאכה, שצ"פ ומחסנים לשטח בניני ציבור,ממלאכה לשצ"פ,ביטול דרכים
מספר: בר/ 22/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.משטח מלאכה, ציבורי פתוח ומחסנים לשטח לבניני ציבור.
ב.משטח מחסנים ושטח מלאכה ותעשיה לשצ"פ (רצועת הפרדה).
ג.ביטול דרכים קיימות ולהתהוות דרכים חדשות.כמוגדר בלוח האזורים המצורף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיסודות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3915חלק11-12, 20-24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/1984תאריך פרסום: 24/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3057. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה ברשומות06/07/1978תאריך פרסום: 06/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2451. עמוד: 2182. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית06/07/1978