משטרת העיירות צומת שוקת

תוכנית 7/ 03/ 441

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משטרת העיירות צומת שוקת
מספר: 7/ 03/ 441
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי מאזור חקלאי לאזור מבני ציבור עבור משטרת ישראל.
ב. קביעת זכויות בניה, הוראות בניה וקוי בנין למבנה משטרה קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100056חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/02/2006
קבלת תכנית03/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006