משטרת ישראל צוחר

תוכנית 7/ 03/ 152/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משטרת ישראל צוחר
מספר: 7/ 03/ 152/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לבנייני ציבור
ע"י שינויים ביעודי קרקע קביעת איחוד וחלוקת מגרשים
וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולצוחר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100299חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2003תאריך פרסום: 04/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5253. עמוד: 1250. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים28/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית09/11/2003
החלטה בדיון בוולק"ח09/10/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/10/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3247. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2003
קבלת תכנית03/04/2003