משכנות הארי הקדוש

בקשה ועדה מקומית 5/ 13053

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: משכנות הארי הקדוש
מספר: 5/ 13053
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בית מגורים 24 יחידות דיור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13053חלק5
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200200513/03/2002