משמר הנגב ב'

תוכנית 7/ 02/ 305/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: משמר הנגב ב'
מספר: 7/ 02/ 305/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת ישוב כפרי
"משמר הנגב ב'" על ידי שינויים בייעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מקום:
כ- 4 ק"מ מערבית לצומת להבים וכ- 3 ק"מ דרומית לרהט
ישוב: משמר הנגב ב'

גושים וחלקות:
חלקי גוש: 100227, 100227/2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100227חלק4-5, 10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/2003תאריך פרסום: 13/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5159. עמוד: 1524. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים07/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/01/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות06/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות28/04/1999תאריך פרסום: 28/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4745. עמוד: 2972. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/02/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/02/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/02/1999
החלטה בדיון בהפקדה14/09/1998
קבלת תכנית09/08/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200300106/01/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200200814/10/2002