משמר הנגב והסביבה

תוכנית משד/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משמר הנגב והסביבה
מספר: משד/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום קיבוץ משמר הנגב והסביבה
בספרי המקרקעין לפי התשריט.
ב. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש.
ג. קביעת יעודים ואזורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
100234/1, 100230/1, 100230/2, 100230/3, 100230/5, 100233/3, 100234/3, 100236/1, 100236/2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400148חלק
400150חלק
400151חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 104/ 2/ אהגדלת אזור מגורים בקיבוץ משמר הנגבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2005
קבלת תכנית08/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים74229/03/2007