משמר הנגב

תוכנית ע/ 106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משמר הנגב
מספר: ע/ 106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב

תיאור המיקום:
בריכת איגום מס' 79א' ליד משמר הנגב.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/1957תאריך פרסום: 07/02/1957. שנה עברית: התשיז .