משעול אננס, מגרש 8, שחמון רובע 4

תוכנית 2/ 03/ 235/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משעול אננס, מגרש 8, שחמון רובע 4
מספר: 2/ 03/ 235/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המאפשרת תוספות בניה לבתי הקוטג'.
התכנית משנה קו בניין לכיוון רח' האגס על מנת לאפשר הגדלת חדרי מגורים ובניית מצללה על קו בניין אפס.
זכויות הבניה ירשמו לקוטג'ים בלבד: : ד'-1, ד'-2 ו-ג' .
אין תוספת זכויות בניה לבניינים: ב'-1, ב'-2 ו-א'.

עיקרי ההוראות:
שינוי זכויות הבניה - שטח עיקרי מותר עפ"י תב"ע: 2160.0 מ"ר .
שטח עיקרי מוצע: 2315.50 מ"ר (מתוכם 2160 קיים).
סה"כ תוספת שטח עיקרי של: 155.57 מ"ר.

שינוי מרווחי בניה מזרחיים נקודתיים לכיוון רח' האגס: מוצע 3 מ' ומותר 5 מ',לתוספות בניה קביעת קווי בניין אפס למצללות, כיוון מזרח רח' האגס.
קביעת שטח תכסית של 22%.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתאננס

תיאור המיקום:
מש' אננס שכונת שחמון רובע 4 באילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40084חלק80120
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 151ר שחמון-פלח 4שינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 1006. שנה עברית: התשעג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/10/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2012
לא הוגשו התנגדויות01/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4193. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/05/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/04/2012
פרסום להפקדה בעיתונים19/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/05/2011
קבלת תכנית25/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200723/07/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים138517/05/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה