משעול בן גוריון - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 121

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משעול בן גוריון - שדרות
מספר: 21/ 03/ 121
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת היקפי הבניה עיקרי מ 14,170 מ"ר ל 22,100 מ"ר עבור 120 יח"ד.
ב. קביעת קווי בנין כמסומן בתשריט.
ג. שינוי בתכסית המבנים מ 36-43 אחוז מהמגרש ל 50- 68 אחוז מהמגרש.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ע"פ נספח בינוי והרחבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
שכונת בן גוריון- בין הרחובות דרך משה דיין, משעול ויתקין, משעול בקנר, רבי יוסף קרו, הרצוג, ישראל אבו חצירה, דרך גולדה מאיר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2388חלק5-7, 9, 11, 16, 18-22, 24-25, 27, 68-69, 71-7217, 23, 155-157
2389חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ במ/ 161שכונת בן גוריוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/07/2009תאריך פרסום: 06/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5973. עמוד: 4702. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים03/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית02/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 847. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/11/2008
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2007
קבלת תכנית20/06/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה