משעול הפעמונית - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 92

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משעול הפעמונית - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 92
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. החלפת יעודי קרקע משטח בנייני ציבור לשטח מסחרי.
2 קיביעת זכויות ומגלבות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1900חלק63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 17יעוד שטח למוסדות ציבור - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
קבלת תכנית16/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600413/03/2006