משעול פיקוס 1 מערב 6 אילת

תוכנית 2/ 03/ 202/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משעול פיקוס 1 מערב 6 אילת
מספר: 2/ 03/ 202/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת צורת המגרש וגודלו עפ''י הבינוי הקיים. שינוי זכויות ומגבלות בניה על מנת לאפשר הגדלת יחידות דיור ותוספת מרתפים בחללים קייימים מתחת למבנים הקיימם.

עיקרי ההוראות:
- שינוי זכויות הבניה - כמפוט בטבלת זכויות הבניה ובנספח הבינוי.
- שינוי מספר הקומות: מותר שתי קומות מעל לקרקע, מוצע 3 קומות מעל לקרקע וקומת מרתף.
- שינוי מרווחי בניה.
- שינוי קווי בניין.
- קביעת הנחיות בינוי עפ''י נספח הבינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתפיקוס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40081חלק22
40091חלק6, 8-97, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 18מערב 6 -אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/12/2011
קבלת תכנית01/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200830/07/2012