משפחת תורג'מן - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משפחת תורג'מן - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה ושינוי יעוד קרקע של חלק משצ''פ למסחרי ע''מ להגדיל מגרש מסחרי קיים.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמה.
2. שינוי יעוד משצ''פ למסחרי.
3. קביעת מגבלות וזכויות בניה למבנה מסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1896חלק150178
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 23/ אשינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי (קיוסק) - שדורתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/05/2011
קבלת תכנית09/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200920/08/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011