משק כריספי - מושב חצב

תוכנית 8/ 03/ 135/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משק כריספי - מושב חצב
מספר: 8/ 03/ 135/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקת חלקות 8 ו- 23, לצורך הכללת מבנים קיימים בנחלה חקלאית. הגדרת תחום השפעת נחל. הגדרת מגרש למתקן שאיבה.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקת מגרש 35 (קרקע חקלאית, חלקה א'), ו- מגרש 181 (קרקע חקלאית, חלקה ב').
ב. קביעת זכות מעבר לציבור מדרך מס' 131 לאזור חקלאי חלקה ב' (תא שטח מס' 181A), בו נמצא מתקן השאיבה.
ג. קביעת התנאים למתן היתר בניה למבנים בשטחי המגורים בישוב כפרי, באזורים החקלאיים ובאזור למתקנים הנדסיים..
ד. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהחצב

תיאור המיקום:
נחלת משפחת קריספי וחלקה ב' לצידה במושב חצב
בתחום מועצה אזורית באר טוביה

קואורדינטה X 177800
קואורדינטה Y 631300

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2243חלק62
2245חלק8, 23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 977. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/10/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/07/2010
החלטה בדיון בוולק"ח07/12/2009
החלטה בדיון באישור תכנית02/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/08/2009תאריך פרסום: 11/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5986. עמוד: 5289. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/07/2009
פרסום להפקדה בעיתונים03/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה09/03/2009
קבלת תכנית23/02/2009
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות05/02/2008תאריך פרסום: 05/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5773. עמוד: 1808. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בביטול הפקדה17/12/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117807/09/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000410/05/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54707/12/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901202/11/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29207/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901010/08/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים105829/07/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900609/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900402/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800514/04/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800318/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701217/12/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701022/10/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים79431/08/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51405/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים32119/02/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25118/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600914/08/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600313/02/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה