משק מס' 2 מושב נבטים

תוכנית 7/ מק/ 2135

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משק מס' 2 מושב נבטים
מספר: 7/ מק/ 2135
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בתאי שטח מס' A 2 ו- B 2 מושב נבטים.

עיקרי ההוראות:
1. חלוקה מחדש של אזור מגורים א' ושטח חקלאי
ללא שיינוי בשטחם המאושר בתכניות תקפות,
לפי סעיף 62 א (א) (1).
2. שינוי קו בניין בחזית מערבית ודרומית ,
לפי סעיף 62 א (א) (4).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןנבטים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100060חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 115/ 6הרחבה קהילתית - מושב נבטיםשינוי
תוכנית7/ 03/ 115/ 1יעוד שטח למקלטים - מושב נבטיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח03/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר11/08/2010