משק עזר מס' 82, פדיה

תוכנית גז/ 5/ 4/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משק עזר מס' 82, פדיה
מספר: גז/ 5/ 4/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק משטח צבורי לאזור מגורים (משק עזר)
מס' 82.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרפדיה

תיאור המיקום:
ישוב: פדיה
משק מס' 82

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4091חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/1988תאריך פרסום: 04/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3576. עמוד: 3032. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית11/05/1988
פרסום להפקדה בעיתונים05/05/1988תאריך פרסום בעיתון: 05/05/1988.
פרסום להפקדה ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3529. עמוד: 873. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה23/12/1987
קבלת תכנית01/07/1987