משק 85 מושב שפיר

תוכנית 6/ 03/ 146/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משק 85 מושב שפיר
מספר: 6/ 03/ 146/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח שיעודו ''מגורים ומבני משק בישוב חקלאי" לשטח שיעודו "מגורים בישוב כפרי" ולשטח שיעודו "קרקע חקלאית", וכן שינוי יעוד 'שטח שיעודו 'אזור חקלאי'' לשטח שיעודו ''מגורים בישוב כפרי'', הכל ללא שינוי כלל השטח המיועד לחקלאות וללא שינוי בשטח המיועד למגורים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד בקרקע שיעודה ''מגורים ומבני משק בישוב חקלאי'' ליעוד ''מגורים בישוב כפרי''.
2. שינוי יעוד בקרקע שיעודה ''מגורים ומבני משק בישוב חקלאי'' ליעוד ''קרקע חקלאית''.
3. שינוי יעוד בקרקע שיעודה ''אזור חקלאי'' לשטח שיעודו ''מגורים בישוב כפרי".
5. קביעת התכליות המותרות בתחום התכנית.
6. קביעת שימושים, זכויות ומגבלות בניה.
7. קביעת קווי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשפיר

תיאור המיקום:
נחלה חקלאית , חלקה מס' 5 (משק 85)
מושב שפיר
בתחום מועצה אזורית שפיר

קואורדינטה מערב מזרח-Y 173600
קואורדינטה דרום צפון - X 623300

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2911חלק519
2912חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 146מושב שפירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2199. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/01/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2691. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2009
החלטה בדיון בוולק"ח08/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה10/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/06/2007
קבלת תכנית05/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה