משרדים בדרך חיפה - עכו, בקרית מוצקין

תוכנית ק/ 442/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משרדים בדרך חיפה - עכו, בקרית מוצקין
מספר: ק/ 442/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מבנה משרדים בחלקה 84 - הסדרת המצב עפ"י הקיים בפועל.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד ממגורים ג' למשרדים בחלקה 84, תא שטח 100 - הסדרת מצב קיים.
- קביעת זכויות בניה והוראות למבנה משרדים.
- הסדרת החניה בחלקה 84, תא שטח 100 וקביעת זיקת הנאה, זכות מעבר, ליציאה מהחניה
בחלקה 84 דרך חלקה 83 בתא שטח 101.
- הקלה בקו בניין מתמא/ 3 מדרך מס' 4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקריותקרית מוצקיןקרית מוצקיןדרך עכו

תיאור המיקום:
דרך חיפה - עכו 47, 49

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11577חלק83-84
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2298. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית14/09/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/05/2011
פרסום להפקדה ברשומות08/05/2011תאריך פרסום: 08/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6233. עמוד: 4075. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים14/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/03/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית15/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה24/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/02/2010
קבלת תכנית27/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה