משרותי דרך ומאזור חקלאי ל:מסחר,תעסוקה,שרותי תיירות,מרפאות ושרותי דרך.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 204

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משרותי דרך ומאזור חקלאי ל:מסחר,תעסוקה,שרותי תיירות,מרפאות ושרותי דרך.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 204
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משירותי דרך ומאזור חקלאי ל: מסחר, תעסוקה, שירותי תיירות, מרפאות ושירותי דרך.

2. קביעת זכיויות בניה ל- 4,800 מ"ר לשטחים עיקרים ו- 1680 מ"ר שטחי שרות, להקמת מבנה מסחרי בגובה שלא יעלה על 2 קומות, סה"כ 12 מ' מעל פני הקרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
שערי גן יזמות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7785חלק129
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 106/ ג.שינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 0/ 1/ 3מבני-משק בשטח חקלאי. תל מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/01/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/11/2003
קבלת תכנית18/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401614/09/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400820/04/2004