מששבצת חקלאית קיבות ברור חייל

תוכנית 7/ 03/ 231/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מששבצת חקלאית קיבות ברור חייל
מספר: 7/ 03/ 231/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי הסדר הרישום בספרי המקרקעין.
ב. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב קיים
ופיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. שינוי תכנית מתאר וביטול כל תכניות קודמות
בכל הנוגעע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבברור חיל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. עמוד: 747. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים06/12/1981תאריך פרסום בעיתון: 06/12/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית05/10/1981
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2243. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה27/10/1980
קבלת תכנית01/10/1980