משתלת ארבל מושב מסלול

תוכנית 7/ 03/ 160/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משתלת ארבל מושב מסלול
מספר: 7/ 03/ 160/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח פרטי פתוח -
להקמת משתלה ואתר פינת חי לבילוי ונופש.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד הקרקע, משטח חקלאי לשטח פרטי פתוח.
ב. קביעת זכויות ומגבלות בניה.
ג. הריסת מבנים ומתקנים קיימים והקמת מבנים לשימושים חקלאיים
לגידול וטיפוח צמחי נויי ופרי, וכן הקמת מכלאות וביתנים
לגידול וטיפוח בעלי חיים לפינת חי לצרכי בילוי וקשר על ילדים ומבקרים.
ג. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
ה. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמסלול

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100282/3 חלקי חלקה 10

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 160/ 3מושב מסלולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/01/2009
קבלת תכנית08/07/2008