משתלת יותם - שדרות התמרים פינת ארגמן - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: משתלת יותם - שדרות התמרים פינת ארגמן - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משצ''פ ליעוד מסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתשד התמרים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40049חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 46שינוי משטח לבנייני ציבור לאזור מסחרישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/05/2010
קבלת תכנית31/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000410/05/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000104/01/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009