מש.ב.צ לשביל ולמגורים ג'.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 82

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מש.ב.צ לשביל ולמגורים ג'.
מספר: מש/ 7/ 1/ 82
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
קבלת תכנית26/04/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/01/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007