מתאר ביר אל מכסור

תוכנית ג/ 525

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר ביר אל מכסור
מספר: ג/ 525
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםביר אל-מכסורביר אל-מכסור

תיאור המיקום:
ישוב: ביר אל-מכסור

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית31/08/1964
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1963תאריך פרסום: 31/03/1963. מס' ילקוט פרסומים: 1002. עמוד: 1014. שנה עברית: התשכג .
החלטה בדיון בהפקדה30/05/1962
קבלת תכנית19/12/1960