מתאר געתון - (גניזה)

תוכנית ג/ 4518

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר געתון - (גניזה)
מספר: ג/ 4518
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שימושים לכל אזורתחומי התכנון ותנאים לקידום
ענף התיירות ונופש באזור זה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתון

תיאור המיקום:
ישוב: געתון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית07/05/1982