מתאר כפר כמא

תוכנית ג/ 882

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר כפר כמא
מספר: ג/ 882
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות14/03/1968תאריך פרסום: 14/03/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1437. עמוד: 1067. שנה עברית: התשכח .
החלטה בדיון בהפקדה11/09/1967
קבלת תכנית27/07/1967