מתאר כפר כנא

תוכנית ג/ 8588

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר כפר כנא
מספר: ג/ 8588
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית שינוי לתכנית המתאר בהתאם לסעיפים
63-61 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 וקביעת
התנאים למתן היתר בניה בתחום תכנית זו.
ב. קביעת הנחיות ותנאים לפיתוח ובנית השטחים הכלולים
בתחום הישוב והגדלת אחוזי הבניה ומספר הקומות
המותרים.
ג. קביעת הנחיות ברורות לגבי רישוי מבנים קיימים
שאינם שומרים על מרווחים חוקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק14, 16-17, 20-218, 11-12, 25-32, 47-48
17385חלק22-29, 368-9, 14-15, 17, 30-31, 34
17386כל הגוש
17387כל הגוש
17388חלק8, 17, 19-20, 22-28, 30-49, 52-539-10, 13, 15, 18, 21
17389חלק18-22, 44-46, 48-51, 50412, 16, 24-27, 505-507
17390חלק
17391כל הגוש
17392כל הגוש
17393כל הגוש
17394כל הגוש
17395חלק1
17396חלק1-24, 26, 30-33, 36-38, 104, 113, 50125, 27, 29, 34, 39-40, 45-46, 54-61, 66, 72, 76, 82, 84, 86, 88-89, 109, 503
17397חלק1-13, 15-24, 26-28, 38, 40-41, 44-53, 6925, 29, 31-33, 36-37, 39, 42-43, 54-57, 59-61, 64-65, 68
17398חלק3, 13-20, 23-364, 7-8, 12, 21-22, 37-38, 51
99050כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/08/1999תאריך פרסום: 01/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4790. עמוד: 4998. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/08/1999
פרסום לאישור בעיתונים02/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/05/1999
החלטה בדיון באישור תכנית29/07/1998
פרסום להפקדה ברשומות02/03/1997תאריך פרסום: 02/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4499. עמוד: 2419. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/02/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/02/1997
החלטה בדיון בהפקדה17/05/1995
קבלת תכנית17/05/1995
פרסום הכנת תכנית ברשומות13/10/1994תאריך פרסום: 13/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4252. עמוד: 374. שנה עברית: התשנה .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים13/09/1994תאריך פרסום בעיתון: 13/09/1994.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית20/07/1994