מתאר כרמיאל

תוכנית ג/ 4950

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר כרמיאל
מספר: ג/ 4950
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להבטיח מחד גמישות מקסימלית לפיתוח בעתיד להבטיח
שמירת צפיפויות המגורים שנקבעו את שטחי הציבור
הדרושים אם שטחי התעשיה והמלאכה את מערכת התשתית
כמו דרכי תחבורה ראשיות ושטחים ציבורים פתוחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאל

תיאור המיקום:
ישוב: כרמיאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18844חלק
18845חלק
18982כל הגוש
18984כל הגוש
18986כל הגוש
18987כל הגוש
18988כל הגוש
18990כל הגוש
18991כל הגוש
18992כל הגוש
18993כל הגוש
18994כל הגוש
19044כל הגוש
19045כל הגוש
19046כל הגוש
19047חלק
19048חלק
19145כל הגוש
19146כל הגוש
19147חלק
19151חלק
19165חלק
19185חלק
19186חלק
19187חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו05/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/1989
פרסום להפקדה ברשומות15/11/1988תאריך פרסום: 15/11/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3593. עמוד: 306. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים24/10/1988תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/01/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה04/01/1988
החלטה בדיון בהפקדה14/01/1985
קבלת תכנית14/02/1984