מתאר מכמורת

תוכנית עח/ 43/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר מכמורת
מספר: עח/ 43/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי תכנית מתאר למושב מכמורת בהתאם לחוק התכנון
והבניה תשכ"ה- 1965 לרבות תקנותיו.
2. קידום פיתוח המושב תוך הקפדה על ייחודו כיישוב
קייט.
3. ביטול תכניות מפורטות קיימות בשטח התכנית.
4. שינוי מאזור נחלות ואיזור מבני ציבור למגרשי
מגורים.
5. שינוי שטח ציבורי פתוח לבית אבות ולאיזור נופש
וספורט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת

תיאור המיקום:
ישוב: מכמרת
מושב מכמורת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8387חלק2
8390חלק1-2, 6
8391חלק1, 3
10579חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 01/11/1994.
פרסום לאישור ברשומות07/07/1994תאריך פרסום: 07/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4228. עמוד: 4164. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/12/1993
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/1993
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1993.
פרסום להפקדה ברשומות26/11/1992תאריך פרסום: 26/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4062. עמוד: 543. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה13/02/1991
קבלת תכנית09/01/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200900105/01/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200801515/09/2008