מתאר מפורטת - כפר חורש

תוכנית ג/ 15095

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר מפורטת - כפר חורש
מספר: ג/ 15095
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עריכת תוכנית הרחבה לקיבוץ כפר החורש.
ארגון והגדרה מחדש של יעודים בשטח התוכנית המאושרת של הקיבוץ.
הגדרת שטח למגורי חברים ושירותי קהילה.
הגדרת שטח להרחבת מגורי חברים.
הגדרת שטח למבני ציבור וקהילה.
הגדרת שטחים פרטיים פתוחים וציבוריים.
שינוי מערך הדרכים ופריסת דרכים בשטח התוכנית המאושרת.
קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר החורשכפר החורש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16881חלק1
16887חלק1-4
17297חלק6-14, 245, 19-23, 30
17298חלק65, 8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/01/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית13/03/2007
החלטה בדיון בוולק"ח06/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2005
קבלת תכנית23/11/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/11/2004