מתאר נתניה

תוכנית נת/ 400/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר נתניה
מספר: נת/ 400/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) פיקוח על פיתוח הקרקע.ב) הבטחת תנאים נאותים מבחינת התברואה,הבריאות,הנקיון,הבטיחות,הבטחון, התחבורה,הנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע והשימוש בה, ובכלל זה יחוד אזורים למגורים,לתעשיה,למלונאות,למסחר ולצרכי ציבור. ג) שמירה ופיתוח של מקומות חשובים מבחינת הטבע או היופי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
כל תחום השיפוט על עירית נתניה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/1982תאריך פרסום: 26/08/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2844. שנה עברית: התשמב .