מתאר קיבוץ רמות מנשה

תוכנית ג/ 19475

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר קיבוץ רמות מנשה
מספר: ג/ 19475
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שטח "המחנה" קיבוץ רמות מנשה והרחבת שטח למגורים.

עיקרי ההוראות:
הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש.
התווית מערכת התנועה והחניה.
קביעת יעודי קרקע תכליות ושימושים מותרים.
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידורמות מנשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12381חלק4-9, 14, 17-203, 10-12, 15
12382חלק75, 10, 12, 16
12383חלק2-3
12384חלק12-14
12385חלק116, 9-10, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4252חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 11140"תושבה" - הרחבה לקבוץ רמות מנשההתליה
תוכניתג/ 4520קבוץ רמות מנשהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/09/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/10/2011
קבלת תכנית02/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200703/09/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200602/07/2012