מתאר קלנסואה.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 0

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר קלנסואה.
מספר: מש/ 7/ 1/ 0
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קומפילציה של תכניות בנין ערים מפורטות.
ב. קביעת אזורים לשימושים ולתכליות השונות
הדרושות לישוב: למגורים,לעיבוד חקלאי,
לתעשיה ולמלאכה, למסחר, לשטחי רווחה לציבור,
לדרכים ושבילים, לספורט, לבתי עלמין,אתר
לסילוק אשפה ופסולת.
ג. שפור מערכת התנועה בתוך הישוב.
ד. קביעת תנאים לבניה ולשמוש בקרקע ובבנינים
לרבות צפיפות הבניה.
ה. פתוח מרחב התכנון של המועצה המקומית,הבטחת
שרותים נאותים,תעסוקה ושיפור איכות החיים
לתושבי המקום.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
גוש:7858 פרט לחלקות 3,4
7866 החלק הנמצא צפונה לחלקה 63.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7823חלק36
7824חלק1
7825חלק2-3
7859כל הגוש
7860חלק7, 20-23, 25-291, 24
7861כל הגוש
7862כל הגוש
7863כל הגוש
7864חלק1-33, 38, 40, 46-5134-36, 43-44, 52-53
7867חלק715
7869כל הגוש
7870כל הגוש
7871חלק4-6, 8-2223
7872כל הגוש
7873כל הגוש
7874כל הגוש
7875חלק3-8, 10-14, 17-34, 37-3915-16, 40
7877חלק6, 187, 15-17
7887כל הגוש
8157חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות23/05/1993
פרסום להפקדה ברשומות26/03/1989תאריך פרסום: 26/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3640. עמוד: 2380. שנה עברית: התשמט .
הוגשו התנגדויות15/02/1989
החלטה בדיון בהפקדה11/01/1989
קבלת תכנית01/07/1982