מתאר רמת ישי

תוכנית ג/ 303

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר רמת ישי
מספר: ג/ 303
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11178כל הגוש
11179כל הגוש
11180חלק1-4, 16-25, 27, 36, 40
11181כל הגוש
11182כל הגוש
11183כל הגוש
11184חלק1-35, 37-42, 44-66, 119-129, 13367-77, 101, 117
11243חלק3
11254חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 276שטח יער צבי -טבריהשינוי
תוכניתג/ 104הסולליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/06/1971תאריך פרסום: 04/06/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1725. עמוד: 1870. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון באישור תכנית11/01/1971
פרסום להפקדה ברשומות28/05/1970תאריך פרסום: 28/05/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1629. עמוד: 2124. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה12/05/1969
קבלת תכנית21/07/1957