מתאר שפרעם

תוכנית ג/ 7025

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר שפרעם
מספר: ג/ 7025
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מערכת דרכים
קביעת איזורי מגורים וזכויות הבניה
קביעת שטחים למסחר
קביעת שטחים ציבוריים פתוחים
קביעת פרוגרמה לצרכי ציבור
והוראות להקצאת שטחי ציבור בתוכניות מפורטות
קביעת שטחים למרכז אזרחי עירוני
קביעת שטחים למרכזים משניים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלונים
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעם

תיאור המיקום:
ישוב: שפרעם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10262כל הגוש
10265כל הגוש
10266כל הגוש
10268כל הגוש
10270כל הגוש
10272כל הגוש
10273כל הגוש
10274כל הגוש
10275כל הגוש
10276כל הגוש
10278כל הגוש
10279כל הגוש
10280כל הגוש
10281כל הגוש
10282כל הגוש
10283כל הגוש
10285כל הגוש
10286כל הגוש
10287כל הגוש
10289כל הגוש
10294כל הגוש
10296כל הגוש
10297כל הגוש
10300כל הגוש
10318כל הגוש
10331כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 377תוכנית ג/ 377שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/1995תאריך פרסום: 18/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4305. עמוד: 3335. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/05/1995
פרסום לאישור בעיתונים24/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 24/04/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/01/1995
החלטה בדיון באישור תכנית08/12/1993
פרסום להפקדה ברשומות31/07/1991תאריך פרסום: 31/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3908. עמוד: 3302. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/1991
החלטה בדיון בהפקדה23/04/1990
קבלת תכנית02/11/1989