מתאר תל-מונד

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 0

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר תל-מונד
מספר: הצ/ 5/ 1/ 0
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. עריכת תכנית מתאר מקומית לקביעת שימושי קרקע,
הוראות ומגבלות בניה, וכן לקבוע בכל נוזשא מהנושאים
הנמנים בסעיפים 16 ו-36 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה
1965
2. פתוח מרחב השפוט של מועצה מקומית תל-מונד תוך
הבטחת שרותים נאותים, שימור ושיפור איכות החיים
לתושבי המקום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד
גוש 7681 כל החלקות פרט לחלקות 14,15,25,
גוש 7785 כל החלקות פרט לחלקות 138,143,144
גוש 7790 כל החלקות פרט לחלקות 50,61-55
ופרט לחלקות 36, 68-64

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7669כל הגוש
7680חלק12-14
7740כל הגוש
7745כל הגוש
7746חלק26, 28, 4927
7786כל הגוש
7787כל הגוש
7788כל הגוש
7789כל הגוש
7791כל הגוש
7794חלק11
7799חלק25, 53, 56-20048, 50
8073חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/11/1991תאריך פרסום בעיתון: 04/11/1991.
פרסום לאישור ברשומות17/10/1991תאריך פרסום: 17/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3931. עמוד: 200. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית18/04/1990
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 27/11/1989.
פרסום להפקדה ברשומות30/08/1988תאריך פרסום: 30/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3580. עמוד: 3117. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה13/04/1988
קבלת תכנית02/11/1984