מתאר - דגניה א'

תוכנית ג/ 9446

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר - דגניה א'
מספר: ג/ 9446
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מתאר לישוב דגניה א'.
ב. תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ.
ג. קביעת יעודי קרקע.
ד. קביעת הוראות פיתוח.
ה. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
ו. לקבל הקלה מדרך מס' 90 ל-50 מ' מציר הכביש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןדגניה א'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15166חלק71-81, 83-91, 93-95, 101-108, 113-116, 11969, 82, 99, 120
15167חלק1, 5, 101
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1594עמק הירדן, מערב (דגניה א' עד אשדות איחוד)שינוי
תוכניתתמא/ 13/ כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות08/06/2000תאריך פרסום: 08/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4891. עמוד: 3897. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/06/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/03/2000
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1999תאריך פרסום: 05/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4781. עמוד: 4663. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה27/11/1996
קבלת תכנית27/08/1996