מתאר -עפולה

תוכנית ג/ 302

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר -עפולה
מספר: ג/ 302
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית והרחבת דרכים קיימות וחדשות.
יעוד קרקע לשטחים לבנייני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים,אתרי עתיקות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה

תיאור המיקום:
ישוב: עפולה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16727חלק42-91, 93, 95-96, 98
16728חלק20-5153
16729חלק10-11, 17, 19-2212-14
16730חלק26-487, 13
16786חלק31
16787חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2885. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים30/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/05/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/05/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה06/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/1979
פרסום להפקדה ברשומות20/11/1977תאריך פרסום: 20/11/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2386. עמוד: 412. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה27/01/1975
קבלת תכנית02/04/1970
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים30018/05/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200300327/03/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים27506/02/2003