מתחם אגף הרווחה, שינוי למתאר, כפר קמא.

תוכנית ג/ 10367

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם אגף הרווחה, שינוי למתאר, כפר קמא.
מספר: ג/ 10367
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפתוח מבני ציבור בשכונת מגורים
תוך שינוי ביעודי השטחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5710תכנית מתאר כפר כמא.שינוי
תוכניתג/ 1387שינוי לתכנית מתאר -כפר כמאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/07/1999תאריך פרסום: 05/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4781. עמוד: 4660. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים18/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית26/05/1999
פרסום להפקדה בעיתונים09/10/1998תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1998.
פרסום להפקדה ברשומות03/09/1998תאריך פרסום: 03/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4677. עמוד: 5184. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה06/05/1998
קבלת תכנית08/01/1998